Αναφορές Ανάληψης Υπηρεσίας

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (μορφή pdf) ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (μορφή doc) ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (μορφή pdf) ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (μορφή doc)

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται  ε δ ώ Ενημερωθείτε για τη σχετική νομοθεσία ανοίγοντας την κατηγορία Nόμοι, Π.Δ. & Εγκύκλιοι στην καρτέλα Νομοθεσία στο κεντρικό μενού.

‘Αδειες μονίμων

1.ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ 2.ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ 3. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 4. ΑΝΑΡΡ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΛΟΓΩ COVID ΜΟΝΙΜΩΝ 5. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 6. ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ 7.ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 8. ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 9. ΑΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ 10.ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ 11. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 12. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ 13. ΑΔΕΙΑ …
More