Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών (Σχολικές Μονάδες)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                  οδηγίες προς διευθυντές ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΝΣΕΙΣ -ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΓΙΑ ΠΥΣΕΕΠ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (λογότυπο ¨ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ”) ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ (χωρίς λογότυπο) ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ (νέο λογότυπο) ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (λογότυπο “ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ”) ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ (νέο λογότυπο) ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ (χωρίς λογότυπο) ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ (λογότυπο “ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ”) ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ (λογότυπο νέο) ΑΙΤΗΣΗ  …
More